Pracownicy szkoły

nauczyciele na stronę  Pracownicy szkoły

 

Pracownicy  dydaktyczni

  • HUMANIŚCI

Bielawska Anna – historia
Lendzioszek – Rogaska Anna – język polski
s. Łojewska Aleksandra – język polski
Pacholska Maria – historia, wos
Tritt Joanna – język polski
Zawieja Ewa – język polski

  • JĘZYKOWCY

Dąbrowska Magdalena – język angielski
Figurna – Rogalińska Małgorzata – język angielski
Kowalik Hanna – język niemiecki
Łukaszewska Honorata – język niemiecki
Nowaczyk Anna – język angielski
Skowrońska Magdalena – język angielski
Stark Monika – język francuski
Szewczyk Alicja – język angielski, hiszpański
Tarkowska – Smolak Ewa – język angielski
Weydmann Agnieszka – język angielski
Lisiecka Katarzyna – język angielski

  • ŚCISŁOWCY

Broda Iwona – matematyka
Chmielowski Marian – informatyka
Hamrol Maria – matematyka
Międlarz Aleksandra – matematyka
Niewrzendowska Joanna – matematyka
Niewrzendowski Mariusz – edb

Maćkowiak Agata- matematyka informatyka

  • PRZYRODNICY

Dzierzkiewicz – Hermann Renata – geografia
Guzek Barbara – chemia
Janik Dorota – geografia
Mickiewicz – Metelska Marta – fizyka
Nowak Patrycja – biologia
Rymer Katarzyna – biologia

  • ARTYŚCI

Dzięcioł Marta – zajęcia artystyczne, zespół muzyczny, język polski
Lisiecka Katarzyna – zajęcia artystyczne, plastyka,
Łakoma Dorota – zajęcia artystyczne, muzyka
Maćkowiak Agata – zajęcia artystyczne, technika

  • DUCHOWNI

ks. Konieczny Grzegorz – religia
ks. Dyrektor  Kuś Piotr – religia
dk. Mańczak Marcin – religia
dk. Płóciennik Marcin – religia

  • SPORTOWCY

Krośniewska – Czaprańska Joanna – wychowanie fizyczne
Morawska Marta – wychowanie fizyczne
Pituła Janusz – wychowanie fizyczne
Płończak Grzegorz – wychowanie fizyczne
Tasiemski – Pituła Jan – wychowanie fizyczne

Pracownicy niedydaktyczni

Bartkowiak Agnieszka – czystość
Bartkowiak Marek – księgowość
Błachowiak Bartosz – sekretariat
Boińska Małgorzata – pedagog
Brambor Marietta – czystość
Brocka Maria – czystość
Cegła Zbyszko – dyżurka (druga zmiana)
Chojnacka Żaneta – czystość
Dzięcioł Damian – administracja
Gaul Mikołaj – sekretariat
Kaczmarek Anna – dyżurka (pierwsza zmiana)
Kieliszewska Marianna – biblioteka
Lewandowska Dorota – czystość
Narożna – Szmania Małgorzata – pedagog
Nowak Marcin – psycholog
Radkowski Ryszard – pomoc techniczna
Witczak – Noj Anna – biblioteka
Ziętkiewicz Renata – czystość